สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงโลโก้กลุ่ม

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงโลโก้กลุ่ม

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดกระจกรถ

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดกระจกรถ

พิมพ์สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

พิมพ์สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง3Mป้ายจราจร

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง3Mป้ายจราจร

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดรถ

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดกระจก

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดกระจก

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง เป็นหนึ่งเรื่องความปลอดภัย

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง สามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้หรือเปล่า? ทั้งนี้เพราะ ความเข้าใจที่ว่า เราจะ พิมพ์สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง  ก็ต่อเมื่อ นำมาติดท้ายรถบรรทุกหรือท้ายรถยนต์ในรูปแบบ สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดรถยนต์  โดยวัตถุประสงค์ในการนำสติ๊กเกอร์มาใช้งานนั้น เป็นไปเพื่อ นำมาลดอุบัติเหตุ ซึ่งความเข้าใจนี้ไม่ผิดเลย เพราะการ ปริ้นสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง  ไม่ว่าจะเป็นการเลือก สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3m engineer grade  หรืออื่นๆ ล้วนเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ทว่า ด้วยคุณสมบัติเด่นของสติ๊กเกอร์ ทั้งในเรื่องความทนทาน สีสันของสติ๊กเกอร์ รวมถึง ค่าการสะท้อนแสงที่ค่อนข้างสูง พบว่า สามารถนำสติ๊กเกอร์มาใช้ประโยชน์ได้มากกว่านั้น และต่อให้เป็นการนำมาติดท้ายรถ กลับพบว่า เอื้อต่อกิจการที่กำลังจะเปิดและ สั่งทำสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง มาใช้งาน แต่จะเป็นการใช้งานรูปแบบไหน สรุปไว้แล้วในบทความ

ป้ายสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงคำเตือน

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงป้ายจราจร

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดข้างรถ

ร้านสติ๊กเกอร์เชียงใหม่
พิมพ์สติ๊กเกอร์เชียงใหม่
พิมพ์สติ๊กเกอร์เชียงใหม่
พิมพ์สติ๊กเกอร์เชียงใหม่

การที่บริษัทขนส่งนำ สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงไดคัท  มาติดท้ายรถบรรทุก ประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากนั้น มีอะไรบ้าง

บริษัทขนส่งหมายรวมถึงบริษัทจัดส่งสินค้าและวัตถุดิบ และรถที่จะนำมาขนวัตถุดิบ สินค้า อุปกรณ์สำหรับก่อสร้าง ดิน ทราย และอื่นๆ ต้องเป็นรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไปจนถึงรถ 10 ล้อและรถหัวลาก ซึ่งขนาดของรถดังกล่าว เป็นรถขนาดใหญ่ ย่อมมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตรายได้ ดังนั้น บริษัทที่ทำหน้าที่ให้บริการขนส่ง ต้องปฏิบัติตามกฎของกรมขนส่ง

ผลิตสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ที่มีค่าสะท้อนแสงที่ดีมาก แล้วนำสติ๊กเกอร์ดังกล่าว ติดท้ายรถบรรทุก ทั้งนี้เพราะการ ทำสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงด่วน มีผลต่อการนำรถมาใช้งาน ซึ่งถ้าบริษัทขนสินค้าได้ทำตามที่กรมขนส่งกำหนดไว้ เรื่องที่บริษัทขนส่งจะได้กลับมาหลังจากนั้นมีอะไรบ้าง

 1. ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทขนส่ง การจะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเวลาจัดส่งสินค้า ไม่ว่าวัตถุดิบจะเป็นประเภทใดก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุด คือการจัดส่งที่ไม่ล่าช้า เพียงเท่านี้ ลูกค้าก็จะเกิดความประทับใจได้ไม่ยาก เหตุผล เกิดจาก ลูกค้าที่สั่งวัตถุดิบมาเพื่อผลิตสินค้า ได้นำวัตถุดิบไปผลิตสินค้าให้ตรงกับแผนที่ตั้งใจจะดำเนินการ ซึ่งถ้าสามารถดำเนินการตามแผนที่วางเอาไว้ได้ จะช่วยทำให้ การนำสินค้าที่ผลิตแล้วมาจำหน่าย ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย โดยทั้งหมดต้องเริ่มจากการจ้างบริษัทขนสินค้าที่ได้สั่งบริษัทพิมพ์สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ดำเนินการผลิต สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงราคาถูก แล้วนำมาติดท้ายรถ เมื่อทำให้ถูกต้องตามกฎหมายจนนำมาซึ่งการส่งสินค้าที่ไม่มีอุปสรรค จะทำให้วัตถุดิบสามารถนำมาส่งได้ตามที่รับปากไว้ ทำให้ภาพลักษณ์บริษัทขนส่งดีได้อีกด้วย
 2. เกิดการจ้างขนสินค้าหรือวัตถุดิบที่ต่อเนื่อง เกิดมาจากการ ตัดสติ๊กเกอร์ติดรถ แล้วนำสติ๊กเกอร์ที่ได้มาติดท้ายรถบรรทุกสินค้า โดยสติ๊กเกอร์ที่เลือกรวมถึงรูปแบบการตัด จะเป็นการตัด สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงกลุ่ม ซึ่งเมื่อนำมาติดท้ายรถ นอกจากตัวผู้ครอบครองรถนั่นก็คือบริษัทรับขนสินค้า จะสามารถนำรถมาขนสินค้าได้ตามปกติ พบว่า การใช้รถขนวัตถุดิบหรือสินค้าเกิดความราบรื่นไร้อุปสรรค เมื่อส่งสินค้าทัน ลูกค้าจะเกิดความประทับใจ ซึ่งเมื่อความรู้สึกนี้เกิดขึ้น การให้ได้มาซึ่งลูกค้าประจำที่จะโทรมาใช้บริการจัดส่งวัตถุดิบจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ในท้ายที่สุด พลังของลูกค้าประจำนี่แหล่ะ ที่จะช่วยทำให้กิจการขยายได้ไม่ยาก เพราะฉะนั้น คิดจะให้บริการรับส่งสินค้า ต้องติดสติ๊กเกอร์รถบรรทุก
สติ๊กเกอร์สะท้อนแสไดคัทการ์ตูน

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงไดคัทการ์ตูน

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดรถบรรทุก

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดท่อ

ขั้นตอนการสั่งทำสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M

ขั้นตอนการสั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์

ข้อดีของการทำตาม สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จราจร มีอะไรบ้าง

สติ๊กเกอร์ชนิดสะท้อนแสง เป็นสติ๊กเกอร์ที่สามารถสะท้อนการมองเห็นกลับมาสู่ผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมได้เป็นอย่างดี ต่อให้เส้นทางดังกล่าวจะมืดหรือมีแสงน้อย ก็ยังช่วยลดอุบัติเหตุได้ ซึ่งทำให้ กรมทางหลวงเองก็เล็งเห็นประโยชน์ในการนำสติ๊กเกอร์ชนิดสะท้อนแสงมาใช้งาน

ลองนำมา ตัดสติ๊กเกอร์ตัวอักษร ในลักษณะของป้ายเตือนต่างๆ หรือข้อห้ามไม่ให้ปฏิบัติ ระหว่างกำลังใช้รถใช้ถนน โดยการ ตัดสติ๊กเกอร์ใกล้ฉัน จากนั้นนำสติ๊กเกอร์ที่ โรงงานพิมพ์สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จัดทำขึ้นมา นำมาติดตั้งตามถนนเส้นหลัก เส้นรอง แม้กระทั่งชุมชนต่างๆ ก็มีความจำเป็นต้องทำป้ายเตือน รวมถึงสัญลักษณ์ทางจราจรต่างๆ ซึ่งการที่ผู้คนยอมปฏิบัติตามสิ่งที่เห็นบนป้ายจราจร มีข้อดีที่น่าสนใจอะไรบ้าง?

 • ผู้ขับรถมีวินัยในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น การที่เจ้าของรถทุกคัน ยอมปฏิบัติตามสิ่งที่เห็นบนป้ายจราจร สิ่งแรกที่จะเกิดกับตัวผู้ใช้รถใช้ถนน คือความมีวินัย ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของการใช้ถนนร่วมกัน ความขัดแย้งก็จะไม่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการนำ สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง มาทำป้ายจราจร
 • ลดปัญหาการทำผิดกฏจราจร การเลือกวัสดุเป็นการ ปริ้นสติกเกอร์สะท้อนแสง  ถือว่ามาถูกทางแล้ว ทั้งนี้เพราะสติ๊กเกอร์ชนิดนี้ มีค่าสะท้อนแสงกลับมาสู่ตัวผู้ใช้รถได้ดีที่สุด เหนือกว่าสติ๊กเกอร์ทุกประเภท ซึ่งมีผลต่อการมองเห็นและรับรู้ของผู้ใช้รถ ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนน สามารถปฏิบัติตามได้ แต่ถ้า ร้านทำสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง เลือกสติ๊กเกอร์ที่มีค่าสะท้อนแสงน้อยกว่าสติ๊กเกอร์ชนิดสะท้อนแสง เลือกสติ๊กเกอร์ชนิดอื่นมาใช้งาน อาจส่งผลในเรื่องของการรับรู้แต่ไม่สามารถบฏิบัติตามได้ การทำผิดกฏหมายโดยไม่ตั้งใจ จะเกิดขึ้นทันที เลยเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมต้อง ตัดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
 • เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า การนำสติ๊กเกอร์ชนิดสะท้อนแสงมาทำป้ายจราจรทั้งรูปแบบภาพประกอบแล้วมีเครื่องหมายกากบาทคาดทับ เป็นการแจ้งเตือนไม่ให้ปฏิบัติตาม ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรู้ว่า ควรต้องทำตัวแบบไหน? แล้วจะไม่เกิดความเสี่ยงทั้งอุบัติเหตุไม่คาดฝันรวมถึงโดนแจ้งปรับกรณีฝ่าฝืนไม่ทำตาม

3m Engineer Grade

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีขาว

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีขาว

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M

ตัดสติกเกอร์ กับความเป็นไปได้ในการนำสติ๊กเกอร์มาโปรโมทร้าน ควรตัดแบบไหนบ้าง

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนส่วนใหญ่นิยมนำ สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง มาติดท้ายรถบรรทุก เพราะด้วยบริบทของสติ๊กเกอร์ ทำให้อดคิดแบบนั้นขึ้นมาไม่ได้ เพราะที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า ความนิยมในการนำสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3m ติดรถ  ซึ่งรถส่วนใหญ่ที่นำสติ๊กเกอร์ชนิดนี้มาใช้งาน จะเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่เสียมากกว่ารถขนาดเล็ก โดยมีเหตุผลง่ายๆ เป็นที่รู้กันนั่นก็คือ การนำสติ๊กเกอร์มาช่วยลดอุบัติเหตุ รวมถึง การทำตามกฎหมายที่บังคับใช้โดยกรมขนส่ง

ทำให้มีการสั่งทำสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง รถบรรทุก  มากกว่าใช้งานอย่างอื่น ซึ่งถามว่า จริงหรือเปล่าที่สติ๊กเกอร์ชนิดสะท้อนแสง นำมาใช้งานอย่างอื่นได้น้อย ตอบเลยว่า ไม่จริงเสมอไป เพราะจากคุณสมบัติพิเศษของสติ๊กเกอร์ที่มีค่าสะท้อนแสงที่ดีมาก พบว่า ในเวลาต่อมา นำมาทำป้ายจราจร ป้ายเตือนต่างๆ ที่นำมาใช้ตามอาคารและล่าสุด สติ๊กเกอร์ชนิดสะท้อนแสงนำมาดัดแปลงใช้ส่งเสริมการขายได้อีกด้วย โดยจะมีรูปแบบการตัดและผลิตสติ๊กเกอร์ดังต่อไปนี้

 1. การทำป้ายหน้าร้าน ความพิเศษของสติ๊กเกอร์ คือความทนทาน ดังเห็นได้จากการนำมาติดรถบรรทุกที่ถือได้ว่า เป็นยวดยานพาหนะที่มีการใช้งานอย่างหนัก เพราะต้องขนสินค้าทั้งกลางวันและกลางคืน สติ๊กเกอร์ชนิดนี้ถึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม อีกทั้ง ยังสะท้อนการมองเห็นมาแต่ไกล ทำให้ผู้ประกอบการบางราย นำสติ๊กเกอร์ชนิดสะท้อนแสงมาดัดแปลงโดยการ ตัดสติกเกอร์ตัวหนังสือ  ติดกระจกหน้าร้านในลักษณะของป้ายหน้าร้านหรือชื่อร้านที่มีความจำเป็นต้องทำให้ดูมีเอกลักษณ์ นั่นก็คือ การนำรูปแบบการตัด เป็น ไดคัทสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ก็จะทำให้ได้สติ๊กเกอร์ที่ดูดีมีเอกลักษณ์มาใช้งาน อีกทั้งยังเสริมภาพลักษณ์ให้กับร้านได้ ขอเพียงเลือกให้เข้ากับกิจการที่ทำอยู่ซึ่งแอดมินจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป
 2. นำสติ๊กเกอร์มาติดกระจกหน้าร้านเราสามารถเลือกตำแหน่งที่จะนำสติ๊กเกอร์ชนิดสะท้อนแสงมาติดได้ เช่น ตัดสติ๊กเกอร์ติดกระจก และบริเวณที่เลือกคือหน้าร้าน จะเป็นผนังโครงสร้างกระจกก็ดี หรือประตูบานเลื่อนกระจก ก็สามารถนำสติ๊กเกอร์มาติดได้ ก็จะทำให้ สติ๊กเกอร์ได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบนั่นก็คือ ทำให้ลูกค้าเห็นป้ายสติ๊กเกอร์ข้อความต่างๆ ได้อย่างชัดเจนจนเกิดความสนใจ
 3. การเลือกเกรดสติ๊กเกอร์ที่เป็นคอมเมอเชียลเกรด สติ๊กเกอร์ชนิดสะท้อนแสงมีหลายเกรด โดยแต่ละเกรด จะต่างกันตรงคุณภาพและอายุการใช้งาน ซึ่งถ้าเป็น 3m engineering grade พบว่า มีอายุการใช้งานถึง 5 ปี ในขณะที่ 3m diamond grade สามารถนำมาใช้ติดตั้งตรงบริเวณที่ไฟส่องสว่างเข้าไม่ถึง แต่ผู้ใช้ถนน ก็ยังเห็นสัญลักษณ์ของสติ๊กเกอร์ชัดเจน ในส่วนของการนำมาทำป้ายสติ๊กเกอร์หน้าร้าน ควรเลือก สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3m 610  ก็ถือว่าเพียงพอแล้ว เพราะค่าการสะท้อนแสงดีพอๆ กับ engineering grade แต่แตกต่างกันเพียงแค่ อายุการใช้งานที่ดูเหมือนว่า เกรด 3m 610 อายุการใช้งานจะอยู่ที่ 1 ปีเท่านั้น ซึ่งเหมาะนำมาประยุกต์ใช้งานผลิตสติ๊กเกอร์หน้าร้าน เพราะถึงอย่างไร พอโปรโมชั่นเปลี่ยน ก็ต้องสั่งผลิตใหม่ ทำให้การเลือกสติ๊กเกอร์ 610 3m เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างเหมาะสมที่สุดแล้ว
พิมพ์สติ๊กเกอร์เชียงใหม่
พิมพ์สติ๊กเกอร์เชียงใหม่
พิมพ์สติ๊กเกอร์เชียงใหม่

เครื่องพิมพ์ที่ดีที่สุดสำหรับปริ้นสติกเกอร์สะท้อนแสง

HP Latex 800 รุ่นใหม่ล่าสุด

EPSON SureColor S80670 Printer

โลโก้สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง  เหมาะสมกับกิจการประเภทไหนบ้าง

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดรถบรรทุก มีหลายเกรดด้วยกัน จะเลือกสติ๊กเกอร์ชนิดสะท้อนแสงเกรดไหนนั้น บางครั้งดูที่อายุการใช้งานเป็นหลัก ซึ่งสำหรับบริษัทรับขนสินค้า ย่อมเลือกสติ๊กเกอร์ที่มีอายุการใช้งานนานหลายปี เพราะจะทำให้ไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนสติ๊กเกอร์บ่อยๆ ซึ่งถ้าเป็นสติ๊กเกอร์ที่เกรด 5 ปี ส่วนใหญ่จะเป็น 3m รุ่น daiamond grade ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมในการนำมาใช้งานอย่างสูงสำหรับรถเทรลเลอร์ ทั้งนี้เพราะ บริษัทรับขนส่งที่สามารถใช้รถเทรลเลอร์บริการจัดส่งสินค้าได้ ต้องเป็นบริษัทขนส่งขนาดใหญ่ เปิดมาแล้วหลายปี และต้องรับขนสินค้าไปเรื่อยๆ การเปลี่ยนสติ๊กเกอร์บ่อยๆ เป็นเรื่องเสียเวลา ดังนั้น จะโฟกัสไปที่คุณภาพสติ๊กเกอร์ ในขณะเดียวกัน

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีขาว ที่นิยมนำมาติดรถยนต์ เพราะติดรถยนต์ไปแล้วดูเข้ากันดี ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน และไม่เพียงแค่นำมาติดรถยนต์ สติ๊กเกอร์สีขาวชนิดสะท้อนแสง ยังนำมาผลิตป้ายสติ๊กเกอร์ รวมถึงป้ายสติ๊กเกอร์ข้อความ และโลโก้สติ๊กเกอร์ได้อีกด้วย โดยต้องเลือกกิจการให้เข้ากับการนำสติ๊กเกอร์มาใช้งานดังต่อไปนี้

 1. บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิงหรือเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ดับเพลิง เป็นได้ทั้งผู้ผลิตและนำเข้าอุปกรณ์ดังกล่าว ซึ่งอุปกรณ์ที่ว่านั้น ได้แก่ ถังดับเพลิง หัวกระจายน้ำดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน LED ป้ายบอกทางหนีไฟ แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิง ธุรกิจดังกล่าว เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างเหมาะสมสั่งร้าน รับทำสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง  ผลิตสติ๊กเกอร์ที่จะนำมาใช้ทำ สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงโลโก้ โดยเฉพาะโลโก้ร้านที่ทำมาจากสติ๊กเกอร์ชนิดสะท้อนแสง โดยเลือกสีขาว หรือสีส้ม ก็จะช่วยทำให้ภาพรวมร้าน ดูเป็นร้านหรือโรงงานผลิตอุปกรณ์ดับเพลิงจริงๆ
 2. บริษัทขนย้ายสิ่งของ รับขนย้ายที่อยู่อาศัย คอนโด บ้าน อพาร์ทเมนท์และหอพัก ขนอุปกรณ์งานออกบูธ ไปจนถึงการรับขนสินค้าและการแพ็คซีลสินค้า  โดยรถที่จะนำมาขนสินค้า มักเป็นรถ 6 ล้อ ขึ้นไป โดยมีหลักการทำงานง่ายๆ นั่นก็คือ ประเมินค่าใช้จ่ายในการขนของก่อนในเบื้องต้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะคิดตามระยะทางเสียมากกว่า รวมถึงบริการพนักงานยกของ ทำให้ การขนย้ายนั้นเป็นเรื่องง่าย และเพื่อทำให้รู้ว่า เป็นบริษัทรับขนย้าย ก็ต้องเลือกสติ๊กเกอร์ที่เข้ากับสินค้าและบริการนั่นก็คือ การพิมพ์สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M ซึ่งทางบริษัทรับขนย้าย ก็มีความจำเป็นต้องให้ ร้านตัดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ผลิตสติ๊กเกอร์ดังกล่าวมาใช้งานอยู่แล้ว ก็ควรนำสติ๊กเกอร์มาทำโลโก้ร้านรวมถึงสติ๊กเกอร์ป้ายราคาและอื่นๆ ที่จะนำมาช่วยเสริม ทำให้ การให้บริการขนย้ายเข้าถึงลูกค้าที่กำลังมองหาบริษัทขนย้ายบ้าน ซึ่งเมื่ออุปสงค์และอุปทานตรงกัน การใช้บริการ ก็จะเกิดขึ้น

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงกลุ่มติดท้ายรถ

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงไดคัท

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงไดคัท

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดในปั้ม

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดในปั้ม

สั่งทำสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ทำฉลาก เหตุผลในการนำสติ๊กเกอร์มาใช้งาน มีอะไรอีกบ้าง จากที่กล่าวมาทั้งหมด

จะเห็นได้ว่าสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M ราคาถูก ถ้ารู้จักนำมาใช้งาน สามารถทำประโยชน์ได้มากกว่าการนำสติ๊กเกอร์มาติดท้ายรถ ซึ่งเพื่อนๆ ก็คงเห็นแล้วว่า เราสามารถนำสติ๊กเกอร์ชนิดสะท้อนแสง มาทำป้ายสติ๊กเกอร์ ป้ายโลโก้ร้าน ได้อีกด้วย และก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้น พบว่า อุตสาหกรรมต่างๆ ได้นำสติ๊กเกอร์ชนิดนี้มาใช้งานกันอย่างแพร่หลายตั้งแต่ขั้นตอนผลิต การจัดเก็บสินค้า ไปจนถึง การขนส่ง เพราะฉะนั้น มาดูกัน อุตสาหกรรมประเภทไหน ต้องนำสติ๊กเกอร์ชนิดสะท้อนแสง 3 m มาใช้งานกันบ้าง

 • อุตสาหกรรมรถยนต์ ฉลากที่นำมาติดรถ ส่วนใหญ่จะเป็นฉลากสีเหลืองพื้นดำบอกการใช้งานรถในแต่ละรุ่น ยกตัวอย่าง รถคันนี้ รองรับน้ำมันเบนซินเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถเติม E20 ได้ เพราะถ้าเติมน้ำมัน E20 เข้าไป จะมีผลในเรื่องของการเผาผลาญน้ำมันที่ไม่สมบูรณ์แบบจนส่งผลร้ายต่อการนำรถมาใช้งาน อีกทั้งคำเตือนในลักษณะที่ว่า อย่าจอดรถใกล้แหล่งเชื้อเพลิง เป็นต้น ซึ่งฉลากดังกล่าว ต้องนำมาติดเครื่องยนต์ และนั่นจะทำให้ฉลากต้องเจอความร้อนอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลย ดังนั้น ต้องเลือกสติ๊กเกอร์ที่ทนความร้อนได้ถึง 200 องศาขึ้นไป นั่นก็คือ การให้ร้าน รับตัดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง พร้อมพิมพ์ข้อความบอกกล่าวคำเตือน รวมถึงข้อควรระวังในการใช้รถ ทำให้ผู้ซื้อรถ สามารถปฏิบัติตามได้
 • ฉลากอุตสาหกรรมเคมี ได้แก่ ผงซักฟอก ยาฆ่าแมลง และสี เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างอุตสาหกรรมเคมีที่มีความจำเป็นต้องเลือกสติ๊กเกอร์ชนิดสะท้อนแสงแล้วดำเนินการตัดสติ๊กเกอร์ติดรถ ทั้งนี้เพราะอุตสาหกรรมเคมี มีความจำเป็นต้องเลือกสติ๊กเกอร์ที่มีความคงทนต่อสารเคมี รวมถึง ทนต่อแรงฉีกขาดของสติ๊กเกอร์ โดยลักษณะของสัญลักษณ์บนสติ๊กเกอร์อาจจะเป็นภาพประกอบที่มาพร้อมข้อความต่างๆ เช่น ถ้าเป็นอุตสาหกรรมเคมี ข้อความและภาพประกอบบนสติ๊กเกอร์สีแดงที่เห็น จะเป็นการบอกให้ระวังเชื้อเพลิง เพราะสารเคมีในแกลลอนหรือบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ค่อนข้างไวต่อเชื้อเพลิง ซึ่งถ้านำมาวางใกล้เชื้อเพลิง ก็มีโอกาสที่จะสร้างความเสียหายให้กับผู้ใช้งานได้
 • อุตสาหกรรมคลีนรูม เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีความจำเป็นต้องทำตัวอักษรตัดสติ๊กเกอร์ เช่นอุตสาหกรรมเทคโนชีวภาพ อุตสาหกรรมยา ต้องสั่งสติ๊กเกอร์ดังกล่าวมาผลิตสติ๊กเกอร์เพื่อนำมาใช้บอกให้มีการควบคุมฝุ่นละออง แรงดัน ความชื้นภายในห้อง โดยการนำสติ๊กเกอร์มาติดเพื่อบอกผู้ที่เกี่ยวข้องว่าควรต้องทำอย่างไร?

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง นำมาประยุกต์ใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายตามคุณสมบัติของสติ๊กเกอร์ที่พบว่าเมื่อบริษัทขนสินค้าได้นำ สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง3M  มาติดท้ายรถบรรทุก พบว่า ข้อดีจากการใช้งาน จะไปเพิ่มความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้น เพราะการ ตัดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงด่วน ช่วยทำให้การขนส่งสินค้านั้นเกิดความราบรื่นในการขนสินค้า ไม่เจอปัญหาอุบัติเหตุระหว่างกำลังขนสินค้าจนทำให้การขนสินค้าเกิดความชะงัก ซึ่ง การที่สติ๊กเกอร์ชนิดนี้ได้สร้างคุณค่าและประโยชน์ให้เกิดขึ้นมากมาย ทำให้มีการนำสติ๊กเกอร์มาทำโลโก้ร้านหรือข้อความต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ โดยรูปแบบการตัด จะมีทั้งภาพกราฟฟิค การตัดโลโก้รวมถึงตัวอักษร แล้วเลือกตำแหน่งในการนำสติ๊กเกอร์มาใช้งาน พบว่า กิจการเติบโตก้าวหน้าได้ดี ทว่า ต้องเลือกให้เหมาะสมและเข้ากับกิจการแล้วผลลัพธ์ดังกล่าวถึงจะเกิดขึ้นจากการนำสติ๊กเกอร์มาใช้งาน

ร้านสติ๊กเกอร์เชียงใหม่
พิมพ์สติ๊กเกอร์เชียงใหม่
พิมพ์สติ๊กเกอร์เชียงใหม่
พิมพ์สติ๊กเกอร์เชียงใหม่